Inburgeraars met inburgeringsattest

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal meerderjarige inburgeraars dat in de loop van het jaar een inburgeringsattest heeft behaald. Het aantal personen dat een inburgeringsattest heeft behaald, heeft betrekking op de inburgeraars die het inburgeringstraject volledig hebben doorlopen. Afhankelijk van de situatie van de betrokkene bestaat dergelijk inburgeringstraject uit een basiscursus Nederlands, een cursus maatschappelijke oriƫntatie en/of loopbaanoriƫntatie. De inburgeraar wordt verwacht op regelmatige basis de lessen te volgen, zoniet kan hij administratief gesanctioneerd worden.
Eenheid
inburgeraar
Ratio
per 10.000 inwoners
Teller
Aantal inburgeraars die een inburgeringsattest hebben behaald
Noemer
Aantal inwoners
Bron
Agentschap Binnenlands Bestuur, Kruispuntbank Inburgering
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
juni 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator