Huishoudens, naar grootte

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal private huishoudens (personen ingeschreven op eenzelfde hoofdverblijfplaats) per gemeente, op 1 januari van het observatiejaar, naar grootte. Onder huishouden verstaat men alle personen die gewoonlijk eenzelfde woning betrekken en er samen leven. Een huishouden bestaat ofwel uit een persoon die gewoonlijk alleen leeft, ofwel uit twee of meer personen die al dan niet door verwantschap aan elkaar verbonden zijn.
Onder collectief huishouden wordt verstaan: religieuze gemeenschappen, rusthuizen, weeshuizen, studenten- en werkliedenhuizen, ziekenhuizen en gevangenissen. In collectieve huishoudens is er geen referentiepersoon.
De bepaling van een referentiepersoon binnen het huishouden is noodzakelijk om elk lid binnen het huishouden te situeren (verwantschapsband). In principe zou als referentiepersoon best dat lid van het huishouden genomen worden dat werkelijk de zaken van het huishouden behartigt of voor het grootste deel van de bestaansmiddelen ervan zorgt. In werkelijkheid is de referentiepersoon echter de persoon die het huishouden vertegenwoordigt bij de contacten met de overheid.
Eenheid
huishouden
Ratio
procent
Teller
Aantal huishoudens naar grootte
Noemer
Aantal huishoudens
Bron
Statbel
Laatste jaar beschikbaar
2021
Aanlevering volgende update
juli 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator