Houding tegenover diversiteit

Basisthema
Type
Burgerbevraging
Definitie
Aandeel van de inwoners dat positief staat tegenover diversiteit, in het bijzonder de aanwezigheid van personen met een verschillende herkomst. Er werd een samengestelde indicator berekend die gebaseerd is op de gemiddelde score op de zes items (de respondent moet minstens op vier items geantwoord hebben, de maximale gemiddelde score is 5). (Zie 'Vraagstelling survey' bij de detail-indicator.) Respondenten met een score van 2,8 of zitten in de categorie 'Negatief', respondenten tussen 2,8 en 4 in de categorie 'Neutraal'. Respondenten met een score van 4 of hoger zitten in de categorie 'Positief'. Deze laatste categorie komt overeen met de respondenten die het gemiddeld steeds eens waren met de stellingen (alle stellingen werden in dezelfde richting gedraaid).
Eenheid
persoon
Ratio
procent
Teller
De tellers werden herschikt in 3 categorieën: 'Positief', 'Neutraal' en 'Negatief'.
Noemer
Iedereen die antwoordde op minstens 4 van de 6 items werd in de noemer opgenomen, uitgezonderd de respondenten in de categorieën  'Geen mening/weet niet'. Indien dit om een omvangrijke categorie gaat, wordt dit percentage meegegeven bij 'Opmerkingen bij de kwaliteit'. 
Vraagstelling survey
Ben je het met onderstaande uitspraken eens? Mensen met een verschillende herkomst leven goed samen in mijn gemeente/mijn stad. Ik zou het zinvol vinden als er in mijn gemeente/stad activiteiten worden georganiseerd waarbij mensen met een verschillende herkomst elkaar beter leren kennen. Ik vind dat er in mijn gemeente/stad te veel mensen met een verschillende herkomst wonen. Als je mensen met een verschillende herkomst beter leert kennen, blijken ze best sympathiek te zijn. Ik zou het niet zo prettig vinden als er een gezin met een verschillende herkomst in het huis naast mij komt wonen. Ik vind de aanwezigheid van mensen met een andere herkomst in mijn gemeente/stad een verrijking. Antwoordmogelijkheden: 'Helemaal oneens', 'Eerder oneens', 'Niet eens, niet oneens', 'Eerder eens', 'Helemaal eens', 'Geen mening/weet niet'
Bron
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
voorjaar 2024

Download de Excel dataset voor deze indicator