Gemiddelde huurprijs

Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Gemiddelde huurprijs, gebaseerd op geregistreerde huurcontracten, zowel om residentiële als commerciële huurcontracten. Bij de berekening van gemiddelden worden contracten met uitzonderlijk hoge huurbedragen niet meegenomen. Op deze manier vermijden we een extreme vertekening van de gerapporteerde gemiddelden. Bij de berekening van de grootte van de verschillende klassen en de berekening van de mediaan worden deze uitzonderlijk hoge huurbedragen wel meegenomen. Resultaten worden enkel gerapporteerd wanneer we beschikken over voldoende observaties in de betreffende wijk, postzone en district.
Eenheid
euro
Teller
Gemiddelde huurprijs
Bron
Federale Overheidsdienst Financiën
Laatste jaar beschikbaar
2018
Aanlevering volgende update
onregelmatig

Download de Excel dataset voor deze indicator