Gecumuleerd budgettair resultaat

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Het gecumuleerd budgettair resultaat is het budgettaire resultaat van het boekjaar, vermeerderd met het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar. Onder het budgettaire resultaat van het boekjaar wordt het verschil tussen de ontvangsten en de uitgaven van het financiƫle boekjaar verstaan.
Het gecumuleerd budgettair resultaat is dus het saldo van alle ontvangsten en uitgaven, met inbegrip van het saldo van de vorige jaren. Het is de som van het budgettaire resultaat van het boekjaar en het gecumuleerde budgettaire resultaat van de vorige boekjaren. Daarbij is het budgettair resultaat boekjaar gelijk aan de Exploitatie (Ontvangsten - Uitgaven) + de Investeringen (Ontvangsten - Uitgaven) + de Andere (Ontvangsten -Uitgaven). Gecumuleerde budgettaire resultaat = budgettair resultaat boekjaar + gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar.
Eenheid
euro
Ratio
per inwoner
Teller
Budgettair resultaat boekjaar + gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar
Noemer
Aantal inwoners
Bron
Agentschap Binnenlands Bestuur
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
oktober 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator