Externe uitwijking van vreemdelingen

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal vreemdelingen (= personen met huidige vreemde nationaliteit) dat in de loop van het jaar is uitgeweken naar het buitenland + aantal vreemdelingen dat werd overgeschreven van een regulier bevolkingsregister naar het wachtregister + aantal vreemdelingen dat uit een regulier bevolkingsregister werd geschrapt
Saldo internationale migraties = internationale inwijking - internationale uitwijking.
Eenheid
migratie
Ratio
per 1.000 inwoners
Teller
Aantal uitwijkingen van vreemdelingen naar het buitenland
Noemer
Aantal inwoners
Bron
Statbel
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
juli 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator