Externe inwijking van vreemdelingen

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal vreemdelingen (= personen met huidige vreemde nationaliteit) dat zich in de loop van het jaar vanuit het buitenland in de gemeente is komen vestigen + aantal vreemdelingen dat werd overgeschreven van het wachtregister naar een regulier bevolkingsregister + aantal vreemdelingen dat in een regulier bevolkingsregister werd heringeschreven na eerder te zijn geschrapt.
Eenheid
migratie
Ratio
per 1.000 inwoners
Teller
Aantal inwijkingen van vreemdelingen uit het buitenland
Noemer
Aantal inwoners
Bron
Statbel
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
juli 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator