Exploitatieuitgaven, naar functionele indeling

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
De exploitatieuitgaven worden hier bekeken volgens hun herkomst of bestemming, d.w.z. volgens de verschillende maatschappelijke domeinen waar het bestuur ze voor inzet of voor ontvangt (bv. onderwijs, cultuur, sport, mobiliteit, milieubeheer, lokale economie, ruimtelijke ordening, zorg en opvang, algemeen bestuur, enz.).
De exploitatieontvangsten worden opgedeeld volgens de tien Vlaamse beleidsdomeinen zijnde Algemene financiering, Algemeen bestuur, Zich verplaatsen en mobiliteit, Natuur en milieubeheer, Veiligheidszorg, Ondernemen en werken, Wonen en ruimtelijke ordening, Cultuur en vrije tijd, Leren en onderwijs en het domein Zorg en opvang.
Eenheid
euro
Ratio
procent
Teller
Exploitatieuitgaven naar funtionele indeling
Noemer
Exploitatieuitgaven
Bron
Agentschap Binnenlands Bestuur
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
oktober 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator