Exploitatieuitgaven

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
De exploitatieuitgaven zijn het geheel van kosten, met uitzondering van die kosten die bepaald zijn door de minister (de toegestane investeringssubsidies en de minwaarden bij de realisatie van financiële, materiële of immateriële vaste activa). In de economische indeling worden de exploitatieuitgaven ingedeeld volgens hun soort. We onderscheiden de volgende belangrijke soorten: aankoop van goederen en diensten (werkingskosten); personeelskosten; specifieke kosten sociale dienst (voor OCMW); toegestane werkingssubsidies en financiële uitgaven (bv. intresten van leningen).
Eenheid
euro
Ratio
per inwoner
Teller
Exploitatieuitgaven
Noemer
Aantal inwoners
Bron
Agentschap Binnenlands Bestuur
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
oktober 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator