Exploitatieontvangsten

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
De exploitatieontvangsten zijn het geheel van opbrengsten, met uitzondering van de opbrengsten die bepaald zijn door de minister (de meerwaarden bij de realisatie van financiële, materiële of immateriële vaste activa). In de economische indeling worden de exploitatieontvangsten ingedeeld volgens hun soort.
We onderscheiden de volgende belangrijke soorten: ontvangsten uit de werking (vergoedingen die het bestuur krijgt voor geleverde prestaties); fiscale ontvangsten en boetes; algemene en specifieke werkingssubsidies; recuperatie van specifieke kosten sociale dienst (voor het OCMW) en financiële ontvangsten (bv. ontvangen dividenden, intresten op beleggingen).
Eenheid
euro
Ratio
per inwoner
Teller
Exploitatieontvangsten
Noemer
Aantal inwoners
Bron
Agentschap Binnenlands Bestuur
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
oktober 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator