Economische specialisatie

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aandeel van de 10 belangrijkste bedrijfstakken (NACE 2-digit) in de totale bezoldigde tewerkstelling.
Aandeel van de 10 belangrijkste bedrijfstakken (NACE 2-digit), exclusief de quartaire bedrijstakken, in de totale bezoldigde tewerkstelling, exclusief de quartaire bedrijfstakken.
Eenheid
persoon
Ratio
procent
Teller
10 belangrijkste bedrijfstakken
10 belangrijkste bedrijfstakken exclusief quartaire bedrijstakken
Noemer
Totale bezoldigde tewerkstelling
Totale bezoldigde tewerkstelling exclusief quartaire bedrijfstakken
Bron
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
juni 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator