Demografische doorstromingsratio

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Verhouding tussen de potentiële in- en uitstroom op de arbeidsmarkt, afgaand op de verhouding tussen de jonge (15-24 jaar) en oude (55-64 jaar) leeftijdscategorieën op de arbeidsmarkt.
Als de coëfficiënt groter is dan 100, dan wil dit zeggen dat de leeftijdsklassen die de arbeidsmarkt zullen verlaten meer dan volledig vervangen worden door jonge instromers. Omgekeerd duidt een coëfficiënt lager dan 100 erop dat de bevolkingsstructuur de vervanging van uittreders niet volledig zal kunnen opvangen door jonge intreders. Een coëfficiënt gelijk aan 100 duidt aan dat de potentiële intreders en uittreders elkaar in evenwicht houden.
Eenheid
persoon
Ratio
procent
Teller
Aantal inwoners van 15 tot en met 24 jaar
Noemer
Aantal inwoners van 55 tot en met 64 jaar
Bron
Statbel
Laatste jaar beschikbaar
2022
Aanlevering volgende update
juli 2023

Download de Excel dataset voor deze indicator