Demografische afhankelijkheidsratio

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Verhouding tussen de bevolking buiten beroepsactieve leeftijd (0-19 jaar en 65 jaar en ouder, "niet-actieven") en de bevolking op beroepsactieve leeftijd (20-64 jaar). Dit is de optelsom van groene druk en grijze druk.
Eenheid
persoon
Ratio
procent
Teller
Aantal inwoners van 0 tot en met 19 jaar + aantal inwoners van 65 jaar en ouder
Noemer
Aantal inwoners van 20 tot en met 64 jaar
Bron
Statbel
Laatste jaar beschikbaar
2021
Aanlevering volgende update
juli 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator