Deeltijds werken

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aandeel loontrekkenden van 20 tot en met 64 jaar in deeltijdse arbeid, op 1 januari van het jaar. Het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de KSZ deelt de loontrekkenden op in drie groepen: loontrekkenden met voltijdse arbeidsregeling, loontrekkenden met deeltijdse arbeidsregeling en loontrekkenden met een speciaal regime. Het speciale regime heeft betrekking op het werk in korte/onregelmatige contracten (uitzendarbeid, seizoensarbeid, gelegenheidsarbeid in land- en tuinbouw of in de horeca).
Eenheid
persoon/werkende
Ratio
procent
Teller
Aantal loontrekkenden van 20 tot en met 64 jaar in deeltijdse arbeid
Noemer
Aantal loontrekkenden van 20 tot en met 64 jaar
Bron
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Laatste jaar beschikbaar
2019
Aanlevering volgende update
mei 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator