Cultuur in eigen of andere gemeente

Type
Burgerbevraging
Definitie
Aandeel van de inwoners dat het afgelopen jaar regelmatig aan cultuur heeft gedaan in de eigen gemeente/stad of in een andere gemeente/stad (museum, tentoonstelling, galerij of historisch gebouw bezocht, openbare bibliotheek bezocht, culturele activiteit bijgewoond, (zomer)festival, plein- of parkevenement of fuif bijgewoond, bioscoop bezocht of een filmvoorstelling bijgewoond). De samengestelde variabele werd berekend op de orginele 4-punten schaal. In de categorie 'Nooit' zitten de respondenten die voor elke activiteit nooit geantwoord hebben. In de categorie 'Incidenteel' zitten de respondenten die slechts beperkt deelname aan een activiteit hebben gerapporteerd (gemiddelde score van 1,75 of minder op 4). In de categorie 'Regelmatig' zitten respondenten die gemiddeld aan minstens 4 activiteiten hebben deelgenomen of een hoge intensiteit hebben op een aantal activiteiten (scoren hoger dan 1,80 op 4).
Eenheid
persoon
Ratio
procent
Teller
De tellers werden berekend op basis van 3 gegroepeerde antwoordcategorieën: 'Nooit', 'Incidenteel', 'Regelmatig'. Indicator zijn diegenen met regelmatige cultuurparticipatie.
Noemer
Iedereen die antwoordde op de vraag werd in de noemer opgenomen.
Vraagstelling survey
Hoeveel keer bezocht je het afgelopen jaar in jouw gemeente/stad ... een museum, tentoonstelling, galerij of historisch gebouw (kasteel, kerk, ...)? ...een openbare bibliotheek? Antwoordmogelijkheden: 'Niet aanwezig in mijn gemeente/stad', 'Nooit', '1 tot 6 keer', '7 tot 12 keer', 'Meer dan 12 keer'.
Hoeveel keer ging je het afgelopen jaar in jouw gemeente/stad naar ... een culturele activiteit (toneel, dans, concert, ...)? ... een (zomer)festival, een pleinevenement, parkevenement, fuif? ... een bioscoop of filmvoorstelling? Antwoordmogelijkheden: 'Niet aanwezig in mijn gemeente/stad', 'Nooit', '1 tot 6 keer', '7 tot 12 keer', 'Meer dan 12 keer'.
Hoeveel keer deed je het afgelopen jaar één van de volgende activiteiten in een andere stad of gemeente? Noteer enkel de gemeente waar je het meest bent geweest. Een museum, tentoonstelling, galerij of historisch gebouw (kasteel, kerk, ...) bezoeken. Een culturele activiteit (toneel, dans, concert, ...) bijwonen. Een (zomer)festival, plein- of parkevenement of fuif bijwonen. Bioscoopbezoek of een filmvoorstelling bijwonen. Een openbare bibliotheek bezoeken. Antwoordmogelijkheden: 'Nooit', '1 tot 6 keer', '7 tot 12 keer', 'Meer dan 12 keer'. 'In welke andere stad of gemeente deed je dit meestal?'
Bron
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
voorjaar 2024

Download de Excel dataset voor deze indicator