Contact gemeente

Basisthema
Type
Burgerbevraging
Definitie
Aandeel van de inwoners dat gebruik maakt van informatiekanalen om in contact te komen met het gemeente-/stadsbestuur.
Eenheid
persoon
Ratio
procent
Teller
Iedereen die antwoordde met 'Ja' werd in de teller opgenomen.
Noemer
Iedereen die antwoordde op de vraag werd in de noemer opgenomen.
Vraagstelling survey
Heb je de voorbije 12 maanden contact gehad met je gemeente/stad? Bijvoorbeeld om een paspoort of rijbewijs aan te vragen, iets te melden of je mening te geven. Antwoordmogelijkheden: 'Ja', 'Neen'.
Op welke wijze heb je contact gehad met je gemeente/stad? Antwoordmogelijkheden: 'E-mail', 'Website gemeente', 'Persoonlijke afspraak', 'Telefoon', 'Per brief', 'Loket', 'Wijkteam / huisbezoek'
Bron
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
voorjaar 2024

Download de Excel dataset voor deze indicator