Budgettair saldo

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Het budgettair saldo van het gemeentebestuur is de som van de exploitatie-ontvangsten, investeringsontvangsten en andere ontvangsten, verminderd met de som van de exploitatie-uitgaven, investeringsuitgaven en andere uitgaven.
Eenheid
euro
Ratio
per inwoner
Teller
Budgettair saldo
Noemer
Aantal inwoners
Bron
Agentschap Binnenlands Bestuur
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
oktober 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator