Bouwvergunningen voor wonen: nieuwbouw en renovatie

Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal residentiële bouwvergunningen voor nieuwbouw gebouwen en aantal residentiële bouwvergunningen voor renovatie van gebouwen ten aanzien van het totaal aantal residentiële bouwvergunningen, volgens datum van uitreiking van de bouwvergunning in navolging van een bouwreglementering.
Nieuwbouw: het gebouw is volledig nieuw, al dan niet gelegen op een plaats waar reeds vroeger werd gebouwd.
Verbouwing/renovatie: de gedeeltelijke heropbouw en de eigenlijke verbouwingen. Onder gedeeltelijke opbouw verstaat men de werken waarbij een belangrijk gedeelte van het oorspronkelijke gebouw wordt gebruikt. De eigenlijke verbouwingen zijn wijzigingen die aangebracht worden aan de binnen- of buitenbouw. De wijzigingen aan de buitenbouw kunnen herstelde uitbreidingen van het hoofdgebouw omvatten, op voorwaarde dat het kleine gebouwen zijn (garage, bergplaats, enz. met of zonder annexewoning die op hetzelfde stuk grond zijn opgericht).
Eenheid
bouwvergunning
Ratio
procent
Teller
Aantal residentiële bouwvergunningen voor nieuwbouw gebouwen en aantal residentiële bouwvergunningen voor renovatie van gebouwen
Noemer
Aantal residentiële bouwvergunningen
Bron
Statbel
Laatste jaar beschikbaar
2021
Aanlevering volgende update
april 2023

Download de Excel dataset voor deze indicator