Borelingen, naar taal moeder en kind

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aandeel borelingen naar de taal die de moeder met het kind spreekt. Het gaat om cijfers over borelingen volgens hun domicilie-adres op 31 december van het jaar en de ingeweken borelingen worden meegeteld. De percentages zijn berekend ten opzichte van de kinderen waarvoor we de taal geregistreerd hebben (meer dan 93% van de borelingen).
Wanneer er in een gemeente minder dan 6 borelingen zijn, tonen we de gegevens niet om de anonimiteit van de kinderen en gezinnen te respecteren.
Eenheid
boreling
Ratio
procent
Teller
Aantal borelingen naar de taal die de moeder met het kind spreekt
Noemer
Aantal borelingen
Bron
Kind & Gezin
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
juni 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator