Borelingen, naar nationaliteit moeder

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aandeel borelingen naar geboortenationaliteit van de moeder. Het gaat om cijfers over borelingen volgens hun domicilie-adres op 31 december van het jaar en de ingeweken borelingen worden meegeteld. De percentages zijn berekend ten opzichte van de kinderen waarvoor we de nationaliteit geregistreerd hebben (meer dan 93% van de borelingen).
Wanneer er in een gemeente minder dan 6 borelingen zijn, tonen we de gegevens niet om de anonimiteit van de kinderen en gezinnen te respecteren.
Eenheid
boreling
Ratio
procent
Teller
Aantal borelingen naar geboortenationaliteit van de moeder
Noemer
Aantal borelingen
Bron
Kind & Gezin
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
juni 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator