Bezoldigde werkgelegenheid, naar hoofdsectoren

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aandeel van de hoofdsectoren in de totale bezoldigde werkgelegenheid. De hoofdsectoren zijn:
(1) primaire sector: NACE 01-09 (landbouw en visserij, delfstofwinning);
(2) industrie: NACE 10-32 en 35-39;
(3) bouw: NACE 41-43;
(4) tertiaire sector: NACE 33 + NACE 45-82 + NACE 95-98 (handel en diensten);
(5) quartaire sector: NACE 84-94 + NACE 99 (publieke sector, gezondheidszorg, cultuur & sport).
Eenheid
persoon
Ratio
procent
Teller
Bezoldigde tewerkstelling in primaire sector, industrie, bouw, tertiaire sector en quartaire sector
Noemer
Totale bezoldigde tewerkstelling
Bron
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
juni 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator