Bereik niet-Belgische kiezers, naar nationaliteit

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal ingeschreven kiezers met vreemde nationaliteit ten opzichte van het aantal potentiële kiezers per nationaliteitsgroep.
Personen die zich als kiezer hebben ingeschreven bij de gemeenteraadsverkiezingen: alle inwoners met een huidige vreemde (= niet-Belgische) nationaliteit die voor 1 augustus van het jaar van de verkiezingen een aanvraag om als gemeenteraadskiezer erkend te worden hebben ingediend bij het gemeentebestuur en die voldoen aan de voorwaarden van de wet van 19 maart 2004.
Potentiële kiezers: alle inwoners met een huidige vreemde (= niet-Belgische) nationaliteit. Bij de niet-EU-burgers gaat het enkel om diegenen die voldoen aan de voorwaarden van de wet van 19 maart 2004: onder meer minstens 5 jaar ononderbroken hoofdverblijfplaats in België.
Eenheid
persoon/kiezer
Ratio
procent
Teller
Aantal personen dat zich als kiezer heeft ingeschreven per nationaliteitsgroep
Noemer
Aantal potentiële kiezers per nationaliteitsgroep
Bron
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Laatste jaar beschikbaar
2018
Aanlevering volgende update
oktober 2024

Download de Excel dataset voor deze indicator