Belastingtarief aanvullende personenbelasting

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Belastingtarief van de aanvullende personenbelasting. De personenbelasting is de inkomstenbelasting die de federale overheid heft op het jaarinkomen van particulieren. De aanvullende belasting op de personenbelasting (ABP) wordt gevestigd als een percentage op de inkomstenbelastingen, die geregeld, gevestigd, en ingevorderd worden door de federale overheid.
De personenbelasting is een jaarlijkse belasting die de federale overheid heft op het inkomen van particulieren. De gemeente voegt daar een aanvullende heffing aan toe door de bepaling van de aanslagvoet in de vorm van een percentage. Wanneer de gemeente bv. beslist om 7% aanvullende personenbelasting (APB) te heffen, moet de belastingsplichtige voor elke 100 euro die hij moet betalen voor de basisbelasting, 7 euro (=100 euro x 7%) bijkomend betalen voor de gemeente. De inning gebeurt door de federale overheid en wordt afgedragen aan de gemeente.
Eenheid
procent
Teller
Belastingtarief van de aanvullende personenbelasting
Bron
Agentschap Binnenlands Bestuur
Laatste jaar beschikbaar
2021
Aanlevering volgende update
oktober 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator