Bebouwde oppervlakte, naar functie

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aandeel van de bebouwde oppervlakte volgens functie: woonfunctie, economische functie, welzijn en recreatie.
Eenheid
hectare
Ratio
procent
Teller
Oppervlakte van de gedefineerde functies
Noemer
Totale bebouwde oppervlakte
Bron
Statbel
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
Dec-21

Download de Excel dataset voor deze indicator