Actief in bewonersgroep

Basisthema
Type
Burgerbevraging
Definitie
Aandeel van de inwoners dat actief is in een bewonersgroep.
Eenheid
persoon
Ratio
procent
Teller
Iedereen die antwoordde met 'Ja' werd in de teller opgenomen.
Noemer
Iedereen die antwoordde op de vraag werd in de noemer opgenomen.
Vraagstelling survey
Maak je deel uit van een bewonersgroep die invloed probeert uit te oefenen op het stedelijk beleid? Bewonersgroepen zijn onder meer actiegroepen, buurtcomités, milieugroepen, dekenijen, cultuurgroepen, … Antwoordmogelijkheden: 'Ja', 'Neen'
Bron
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
voorjaar 2024

Download de Excel dataset voor deze indicator