Aantrekkingskracht secundair onderwijs

Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal leerlingen dat ingeschreven is in gewoon of buitengewoon secundair onderwijs (inclusief deeltijds beroepssecundair onderwijs en deeltijds secundair zeevisserijonderwijs) in de vestigingsplaatsen gelegen in de gemeente ten opzichte van het aantal leerlingen in het gewoon of buitengewoon secundair onderwijs (inclusief deeltijds beroepssecundair onderwijs en deeltijds secundair zeevisserijonderwijs) die wonen in de gemeente.
Eenheid
leerling
Ratio
procent
Teller
Aantal leerlingen in gewoon of buitengewoon secundair onderwijs (inclusief deeltijds onderwijs), naar vestigingsplaats
Noemer
Aantal leerlingen in gewoon of buitengewoon secundair onderwijs (inclusief deeltijds onderwijs), wonend in de gemeente
Bron
Departement Onderwijs & Vorming
Laatste jaar beschikbaar
2021
Aanlevering volgende update
september 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator